Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov v meste Nitra

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo a schválilo žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Ministerstvo dopravy SR prijalo zákon 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorý je účinný od 1. júla 2019. V mesiaci september plánuje ministerstvo vyhlásenie výzvy v zmysle uvedeného zákona.

Mesto Nitra sa plánuje do výzvy zapojiť projektom Výstavba cyklogaráží v meste Nitra. Súčasťou žiadosti o dotáciu je povinná príloha: uznesenie mestského zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu vo výške 5%.

Mesto Nitra plánuje vybudovať viacero cyklogaráží, ktoré budú slúžiť na bezpečné odkladanie bicyklov pod prístreškom na mechanické zámky až po inteligentné systémy, ktoré spolu môžu v rámci preddefinovanej siete komunikovať, spolupracovať, zdieľať dáta, byť zabezpečené kamerovými systémami a pod.

Na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo 5. septembra 2019, predložil návrh na žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky primátor mesta Nitry Marek Hattas. Návrh spracoval manažér SO pre IROP Vladimír Ballay, ktorý tento materiál aj uviedol a bol zaradený ako nový, 10. bod programu Mestského zastupiteľstva v Nitre.

„V súčasnosti nevieme zadefinovať presné miesta, kde budú cyklogaráže umiestnené, nakoľko to ovplyvňujú rôzne siete uložené v zemi alebo vlastnícke práva k pozemkom a taktiež situácia v danej lokalite,“ povedal poslanec Ballay.

Predpokladané lokality umiestnenia cyklogaráží a cykloprístreškov v rámci Nitry sú: Mestský úrad v Nitre, parkovisko Nábrežie mládeže pri Chrenovskom moste, parkovisko Štúrova ulica pri kruhovom objazde, parkovisko Autobusová stanica, parkovisko pri SPU, parkovisko pred atletickým štadiónom Tr. A. Hlinku, parkovisko pred UKF a podľa možnosti aj iné lokality.

Počet cyklogaráží ovplyvní predpokladaná výška oprávnených nákladov, aby sa projekt za všetky cyklogaráže zmestil do sumy 200 000 eur.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: eva.skandikova@nitrianskyhlasnik.sk

Forgot Password